Gawęda profesora Andrzeja Gronczewskiego na temat:
- prototypów sienkiewiczowskich postaci spotkanych w Ameryce,
-zmiany trybu pracy pisarskiej podczas pobytu w Ameryce,
-marzeń Sienkiewicza o podróżach w inne rejony świata,
-artystycznego wymiaru „Listów z podróży do Ameryki”,
-krytycznego stosunku pisarza do Warszawy,
-przygotowań Sienkiewicza do napisania powieści historycznych.
Andrzej Gronczewski cytuje fragment książki Józefa Szczublewskiego „Żywot Sienkiewicza”. W gawędzie wykorzystano fragment książki Henryka Sienkiewicza „Listy z podróży do Ameryki” , czyta Krzysztof Kumor.
Audycja z 17.09.1996 roku.