Gawęda profesora Andrzeja Gronczewskiego na temat:
- pobytu Henryka Sienkiewicza w Paryżu w 1878 roku,
-niechętnego stosunku pisarza od stolicy Francji,
-twórczości prozaika podczas pobytu w Normandii,
-trudów XIX-wiecznej podróży,
-przyczyn nieustannych podróży Sienkiewicza.
W gawędzie wykorzystano fragment „Listów z Paryża” Henryka Sienkiewicza, czyta Tomasz Mościcki.
Audycja z 18.09.1996 roku.