Wypowiedź historyka Janusza Osicy na temat połączenia polskich ziem z trzech różnych zaborów. Poruszane wątki: euforia zjednoczenia ziem odrodzonego państwa, określenie „Polska z trzech nierównych połówek złożona”, zróżnicowania prawne i kulturalne terytoriów z różnych zaborów.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.