Wypowiedź historyk Marii Czeppe na temat polskich mecenasek sztuki i sawantek w XVIII wieku. Poruszane wątki: wpływ mecenasek na architekturę kościołów i rezydencji, Elżbieta Lubomirska z Sieniawskich, jedna z pierwszych mecenasek, salon literacki u księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej, rola Izabelli z Flemingów Czartoryskiej na życie artystyczne i literackie, wiedza i pasja do nauki Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Maria Czeppe - historyk. Lektorzy: Andrzej Krusiewicz, Krzysztof Dumała. Prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa. Autorzy pierwowzoru: Stanisław Salmonowicz, Władysław Kopaliński.