Wypowiedź historyka Janusza Osicy na temat układu polsko-brytyjskiego o wzajemnej pomocy z 1939 roku. Poruszane wątki: alians z Wielką Brytanią niedoścignionym marzeniem polskiej dyplomacji, brytyjska polityka obgłaskiwania Hitlera nie przyniosła rezultatów, Wielka Brytania publicznie udziela gwarancji Polsce w razie zagrożenia jej niepodległości, sojuszniczy układ polsko-brytyjski z 25 sierpnia 1939 roku, sojusz z Wielką Brytanią spełnieniem testamentu Piłsudskiego, rola gwarancji brytyjskich.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.