Audycja biograficzna poświęcona życiu i pracy Ernesta Malinowskiego [1818-1899], polskiego inżyniera drogowego i kolejowego, bohatera obrony Callao w 1866, budowniczego kolei w Peru i Ekwadorze, projektanta i budowniczego Centralnej Kolei Transandyjskiej.  Zawiera:
1. wprowadzenie
2. rozmowę ze Stefanem Bratkowskim, publicystą, Bolesławem Orłowskim, historykiem techniki oraz Mariuszem Ziółkowskim, archeologiem: 
- rola i znaczenie Malinowskiego w Peru
- sylwetka Ernesta Malinowskiego: dzieciństwo, emigracja, studia w Paryżu
- wyjazd do Peru w 1852 roku
- projekt kolei dla Peru
- fascynacja Malinowskiego budownictwem peruwiańskich Indian
- udział Ernesta Malinowskiego w bitwie pod Callao
- obrona Callao jako wielkie osiągnięcie techniki wojskowej
- treść tablicy upamiętniającej Ernesta Malinowskiego, która powstanie w Limie
- Malinowski prawdziwym bohaterem Peru
3. fragmenty tekstów, czyta Krzysztof Dumała:
- z listu Stowarzyszenia Rodzin Peruwiańsko-Polskich w Limie do Fundacji im. Ignacego Domeyki w Warszawie
- Ernest Malinowski konstruktor kolei transandyjskiej, Danuta Bartkowiak.
Audycja z 15.07.1995 roku.