Audycja Polskiego Radia z 07.05.1967, poświęcona polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie [1867-1934], laureatce nagrody Nobla. Wspomnienia profesor Alicji Dorabialskiej, fizykochemika, kierownika Katedry Chemii Fizycznej Politechniki Łódzkiej, uczennicy polskiej noblistki: - wrażenia z pierwszego spotkania z Marią Skłodowską z okazji 25-tej rocznicy odkrycia radu i budowy Instytutu Radowego w Warszawie; - wyjazd do Paryża w 1925 roku; - wspomnienia z pracy w paryskim Instytucie Radowym; warunki pracy; - hobby Marii Skłodowskiej: ogrodnictwo; - nastrój pracy badawczej i pracy twórczej; - wspomnienia z drugiego pobytu w Paryżu w 1929 roku, kiedy to prowadzono badania nad bombardowaniem pierwiastków lekkich przez silne źródła polonowe; - wspomnienie z trzeciego spotkania z Marią Skłodowską w 1932 roku podczas otwarcia warszawskiego Instytutu Radowego; - postać i charakter polskiej uczonej; - stosunek Marii Curie do sławy; - stosunek uczonej do własnych odkryć naukowych; - pogląd uczonej na zagadnienia energii etyki; - uczniowie Marii Skłodowskiej-Curie i profesor Dorabialskiej; - portret Marii Skłodowskiej-Curie w pracowni profesor Dorabialskiej.

Autor audycji, prowadzenie - Jadwiga Mostowicz.