Audycja biograficzna. Postać pisarza Sergiusza Piaseckiego (1901-1964). Zawiera:
1. Wspomnienia archiwalne pisarza Melchiora Wankowicza: - przysłanie manuskryptu „Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy” do wydawnictwa „Rój” przez przebywającego w więzieniu pisarza - korespondencja z S. Piaseckim - losy przed osadzeniem w więzieniu, zejście na kryminalną ścieżkę - odwiedzenie S. Piaseckiego w więzieniu na św. Krzyżu
2. Teksty Sergiusza Piaseckiego: - Traktat o urce  - List do Melchiora Wańkowicza  - Kochanek wielkiej niedźwiedzicy - wstęp  - Wywiad z S. Piaseckim przeprowadzony we Włoszech  - Zapiski oficera Armii Czerwonej  - opinia Janusza Węgiełka - opinia Krzysztofa Pysiaka - opinia Józefa Rurawskiego. Czytają: Janusz Szydłowski, Krzysztof Świętochowski, Jerzy Rosołowski.
Audycja 11.08.1991 roku.