Wypowiedź historyka Janusza Osicy na temat przewrotu majowego- zbrojnego zamachu stanu dokonanego w Polsce przez marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 12-15 maja 1926 roku. Poruszane wątki: program sanacji a kryzysowa sytuacja polityczna wewnątrz kraju, przebieg zamachu zbrojnego, ocena zamachu przez społeczeństwo, ustrój państwowy po zamachu.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.