Wypowiedź historyka Jarosława Czubatego na temat utworzenia Królestwa Polskiego, zwanego potocznie Kongresówką (1815-1832). Poruszane wątki: spór mocarstw w sprawie dalszych losów Księstwa Warszawskiego na Kongresie wiedeńskim (1815), kompromis w sprawie utworzenia Królestwa Polskiego pod berłem cara Aleksandra I, nadzieje Polaków związane z powstaniem Królestwa, ustrój polityczny Królestwa; najbardziej liberalna Konstytucja w Europie przygotowana przy udziale księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, niezadowolenie Polaków ze sposobu sprawowania władzy przez cara Aleksandra I i księcia Konstantego, wybuch Powstania Listopadowego (1830).

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Jarosław Czubaty - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autor pierwowzoru Adam Jerzy Czartoryski.