Wypowiedź historyka Jerzego Eislera na temat wydarzeń w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. Poruszane wątki: odwilż po śmierci Stalina, ekonomiczne podłoże wybuchu społecznego w Poznaniu w czerwcu 1956 roku, postulaty polityczne i narodowo-niepodległościowe, nawiązania do tradycji polskich powstań, zbrojny i antysowiecki charakter zamieszek, skutki poznańskiego buntu.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.