Audycja biograficzna. Postać możnowładcy śląskiego Piotra Włostowica (ok. 1080-1153). Zawiera:
1. Wypowiedź historyka Michała Tymowskiego:
- pochodzenie rodu Włostów
- legenda o duńskich korzeniach Piotra Włostowica
- małżeństwo z księżniczką ruską Marią
- bunt Skarbimira w 1117 roku
- objęcie funkcji wojewody
- porwanie księcia ruskiego Wołodara
- program fundacji kościelnych
- objęcie funkcji wojewody po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku
- wojna seniora Władysława z młodszymi synami od 1141 roku
- konflikt Piotra Włostowica z księciem Władysławem
- oślepienie, ucięcie języka i wygnanie w końcu 1145 roku
- oburzenie na czyn księcia Władysława
- postać Piotra Włostowica w późniejszych źródłach.
2. Teksty w interpretacji Andrzeja Krusiewicza:
- Kronika Wielkopolska
- Żywot św. Ottona, Herbord
- informacja o pokucie nałożonej na Piotra Włostowica
- Roczniki Magdeburskie
- Kronika polsko-śląska
- Kronika o Piotrze Włoście.
Audycja z 29.12.1983 roku.