Audycja Polskiego Radia z 21.05.1958. Zawiera:
1. Zapowiedź audycji.
2. Wspomnienia działacza robotniczego, pisarza Lucjana Rudnickiego (1882-1968) na temat Rewolucji 1905 roku - fragment drugiego tomu książki „Stare i nowe”:
- sytuacja po wydostaniu się z więzienia,
- postulaty maszerujących robotników,
- szarża dragonów,
- wzięcie do niewoli przez żołnierzy,
- ponowne osadzenie w więzieniu,
- dobre traktowanie przez służbę więzienną.

Wykonawca, pisarz, autor tekstu - Lucjan Rudnicki.