Audycja Polskiego Radia z 02.01.1900. Przemówienie, w którym Hilary Minc omawia pierwszy rok trzyletniego planu odbudowy; przedstawia osiągnięcia gospodarcze roku 1946; skala inwestycji; o bitwie finansowej jaka trzeba stoczyć; zadania na rok 1947.

Uczestnik minister przemyslu i handlu, członek Biura Politycznego KC PPR Hilary Minc.