Przemówienie ministra spraw zagranicznych Zygmunta Modzelewskiego na spotkaniu w elektrowni Warszawa, w ramach tygodnia Ziem Odzyskanych. Nagranie archiwalne z 1948 roku.