Audycja Polskiego Radia z 17.03.1963. Przemówienie wiceministra kultury i sztuki Kazimierza Rusinka z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru:
- rola teatru w dziejach narodu polskiego,
- okres porozbiorowy,
- twórczość dramatyczna Adama Mickiewicza,
- społecznie zaangażowana rola teatru,
- twórczość teatralna Leona Schillera,
- pisarstwo Leona Kruczkowskiego i Jarosława Iwaszkiewicza,
- współczesny „teatr ogromny”,
- przymierze życia z literaturą, literatury z teatrem,
- problemy poruszane we współczesnej twórczości teatralnej.

Wiceminister kultury i sztuki - Kazimierz Rusinek.