Audycja Polskiego Radia z 2000 roku. Oceny znanego dorobku Przemysła II w audycji podjęli się Grzegorz Myśliwski i Andrzej Tokarczyk. Panowanie Przemysła II, przerwane jego zabójstwem inspirowanym przez Marchię Brandenburską, było niezwykle krótkie – na tronie Polski zasiadał zaledwie kilka miesięcy, zmarł nie ukończywszy 40 roku życia. Jego koronacja była jednak ważnym wydarzeniem. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.