Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego na temat procesu inkorporacji Mazowsza do Korony Polskiej. Poruszane wątki: niezależność Mazowsza po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, umowa lenna władców mazowieckich z królem Kazimierzem Wielkim, związki z Polską w okresie rządów dynastii Jagiellonów, proces inkorporacji w okresie rządów Kazimierza Jagiellończyka, zajęcie ziemi płockiej i wolskiej przez Jana Olbrachta w 1495 roku, objęcie ostatniej niezależnej części Mazowsza przez Zygmunta I Starego w 1526 roku.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Grzegorz Myśliwski - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Maria Bogucka, Rafał Karpiński.