Audycja Polskiego Radia z 13.10.1951. Referat wicepremiera Hilarego Minca:
- sytuacja w rolnictwie i problemy w zaopatrzeniu rynku w produkty rolnicze (dysproporcje między tempem rozwoju przemysłowego kraju a tempem rozwoju rolnictwa, istnienie indywidualnych gospodarstw nieprzystosowanych do aktualnych potrzeb rynku),
- czynniki, które spowodowały perturbacje w zaopatrzeniu rynku w produkty rolnicze (zmniejszenie hodowli trzody chlewnej, nieurodzaj ziemniaków i susza, spekulacja i osłabienie aktywności władzy - konieczność walki ze spekulacją i kułakami),
- potrzeba wzmocnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego (rola agitacji i propagandy w umacnianiu władzy ludowej, egzekwowanie od wsi należności wobec państwa, istota ludowej praworządności).

Uczestnik - wicepremier Hilary Minc.