"Rok 1918 we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych", odcinek 6. Czytane fragmenty pochodzą z rozdziału pt. "Jędrzej Moraczewski: wyzwolenie się Polski w Krakowie, Lublinie i Warszawie. Problem Rządu Ogólnokrajowego. Nastroje i rozruchy. Rząd Lubelski".
Audycja z 1988 roku. Czyta Krzysztof Dumała.