Pierwsza z pięciu cześci audycji Polskiego Radia z 1999 roku z cyklu "Zapiski ze współczesności".  Są to gawędy poświęcone życiu i twórczości Juliusza Słowackiego  z okazji obchodów ustanowionego w 2009 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Juliusza Słowackiego. O życiu i twórczości wieszcza opowiada Zbigniew Sudolski - literaturoznawca, epistolograf i historyk literatury polskiej. Zbigniew Sudolski mówi  o dzieciństwie i młodości Juliusza Słowackiego: - miejsce Juliusz Słowackiego w literaturze polskiej; - różnice między twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego; - miejsce narodzin Juliusza Słowackiego; - pochodzenie rodzinne Słowackiego; - postać Euzebiusz Słowackiego - ojca poety; - działalność akademicka Euzebiusza Słowackiego w Wilnie; - śmierć ojca Słowackiego w 1814 roku; - powrót Słowackiego z matką do Krzemieńca; - ślub Salomei Słowackiej z profesorem Augustem Bécu w 1818 roku; - kolejna przeprowadzka do Wilna; - wpływ matki na zainteresowania literackie poety; - walka klasyków z romantykami; - edukacja w gimnazjum w Wilnie; - zainteresowania rysunkiem; - wzrost nastrojów patriotycznych i represje polityczne w Wilnie w 1823 roku; - śmierć ojczyma poety Augusta Bécu w 1824 roku; - rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Wileńskim na Wydziale Nauk Moralnych i Politycznych w 1825 roku; - wakacje na Ukrainie w 1825 roku; - miłość do Ludwiki Śniadeckiej i wpływ tego uczucia na późniejszą twórczość; - powstanie „Dumki ukraińskiej”; - zainteresowania dramaturgiczne poety; - fascynacja twórczością Byrona; - ukończenia studiów w 1828 roku i wyjazd do Warszawy w 1829 roku.