Druga z pięciu cześci audycji Polskiego Radia z 1999 roku z cyklu "Zapiski ze współczesności".  Są to gawędy poświęcone życiu i twórczości Juliusza Słowackiego  z okazji obchodów ustanowionego w 2009 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Juliusza Słowackiego. O życiu i twórczości wieszcza opowiada Zbigniew Sudolski - literaturoznawca, epistolograf i historyk literatury polskiej. Zbigniew Sudolski mówi  o pobycie Juliusza Słowackiego w Warszawie oraz wyjeździe do zachodnich krajów Europy: - przyjazd J. Słowackiego do Warszawy w 1829; - znaczenie Warszawy dla rozwoju romantyzmu w Polsce; - przyjęcie J. Słowackiego na dwuletnią bezpłatną posadę aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w kwietniu 1829 roku; - niechęć J. Słowackiego do warszawskich salonów; - zachwyt J. Słowackiego teatrem; - powstanie pierwszych powieści poetyckich oraz pierwszego dramatu Juliusza Słowackiego; - romantyczny charakter „Piosnki dziewczyny kozackiej”; - powstanie dramatu „Maria Stuart”; - rewolucyjny charakter twórczość Juliusza Słowackiego podczas powstania listopadowego; - wyjazd J. Słowackiego do zachodniej częsci Europy z nadzieją otrzymania misji dyplomatycznej; - zachwyt życiem kulturalnym Drezna; - rola kuriera dyplomatycznego do Paryża i Londynu w 1831 roku; - powrót do Paryża z listami dyplomatycznymi; - studiowanie sztuki w Luwrze; - udział J. Słowackiego w organizacjach emigracyjnych; - praca nad nieukończoną powieścią po francusku; - praca nad powieścią poetycką „Lambro”; - sukcesy towarzyskie i literackie w Paryżu; - wydanie pierwszych dwóch tomików „Poezji” w 1832 roku; - przyjazd Adama Mickiewicza do Paryża w lipcu 1832; - spotkanie J. Słowackiego i A. Mickiewicza oraz krytyczna ocena wydana przez A. Mickiewicza na temat jego poezji; - decyzja o wyjeździe z Paryża z powodu negatywnego obrazu ojczyma ukazanego w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza; - wyjazd J. Słowackiego do Szwajcarii.