Trzecia z pięciu cześci audycji Polskiego Radia z 1999 roku z cyklu "Zapiski ze współczesności".  Są to gawędy poświęcone życiu i twórczości Juliusza Słowackiego  z okazji obchodów ustanowionego w 2009 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Juliusza Słowackiego. O życiu i twórczości wieszcza opowiada Zbigniew Sudolski - literaturoznawca, epistolograf i historyk literatury polskiej. Zbigniew Sudolski mówi  o podróżach Juliusz Słowackiego oraz o jego twórczości: - przybycie Słowackiego do Genewy w grudniu 1832 roku; - życie towarzyskie poety; - powstanie „Lambra” oraz poematu „Godzina myśli”; - wydanie trzeciego tomu „Poezji” w 1833 roku; - praca nad dramatem pod tytułem „Kordian”; - polemika z poglądami Adama Mickiewicza w „Kordianie”; - wpływ wycieczki w Alpy na twórczość poety; - wyjazd z Genewy do Rzymu w 1836 roku; - przyjaźń z Zygmuntem Krasińskim zawarta w Rzymie; - zwiedzanie Neapolu z rodziną Januszewskich; - podróż do Ziemi Świętej od sierpnia 1836 roku do czerwca 1837 roku; - powstanie utworu „Grób Agamemnona” oraz powstanie poematu „Anhelli”; - przyjazd do Florencji w lipcu 1837 roku i praca nad kolejnymi utworami; - wydanie poematu „Anhelli” w 1838 roku; - powrót do Paryża.