Czwarta  z pięciu cześci audycji Polskiego Radia z 1999 roku z cyklu "Zapiski ze współczesności".  Są to gawędy poświęcone życiu i twórczości Juliusza Słowackiego  z okazji obchodów ustanowionego w 2009 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Juliusza Słowackiego. O życiu i twórczości wieszcza opowiada Zbigniew Sudolski - literaturoznawca, epistolograf i historyk literatury polskiej. Zbigniew Sudolski mówi  o pobycie Juliusza Słowackiego w Paryżu oraz o kolejnych etapach twórczości poety: - sytuacja emigracji polskiej w Paryżu; - wydanie „Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle” oraz „Trzech poematów”; napastliwe recenzje o twórczości Słowackiego pióra Stanisława Ropelewskiego; - wydanie drukiem dramatu pod tytułem „Balladyna” w 1839 roku; - powstanie drugiej redakcji „Mazepy”; - skarga poety w wierszu „Testament mój”; - praca nad poematem dygresyjnym pod tytułem „Beniowski” na początku 1840 roku; - fascynacja teatrem w Paryżu; - spotkanie z Mickiewiczem na uczcie u Januszkiewicza w 1840 roku; - wydanie drukiem „Beniowskiego” w 1841 roku; - miejsce „Beniowskiego” w dziejach literatury; - wyzwanie poety na pojedynek przez Stanisława Ropelewskiego w 1841 roku; - wpływ Andrzeja Towiańskiego na polską emigrację w Paryżu; - spotkanie poety z Andrzejem Towiańskim w 1842 roku i przyłączenie się do Koła Sprawy Bożej.