Ostatnia  z pięciu cześci audycji Polskiego Radia z 1999 roku z cyklu "Zapiski ze współczesności".  Są to gawędy poświęcone życiu i twórczości Juliusza Słowackiego  z okazji obchodów ustanowionego w 2009 roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Juliusza Słowackiego. O życiu i twórczości wieszcza opowiada Zbigniew Sudolski - literaturoznawca, epistolograf i historyk literatury polskiej. Zbigniew Sudolski mówi  o twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1844-1849 oraz o rozwoju filozofii genezyjskiej: - wynaturzenia w ruchu pod kierunkiem Andrzeja Towiańskiego; - powstanie dramatu „Ksiądz Marek” w 1843 roku; - pogorszenie stanu zdrowia poety; - konflikt z Towiańskim i z członkami Koła Sprawy Bożej; - zerwanie kontaktów z Andrzejem Towiańskim oraz Adamem Mickiewiczem w 1843 roku; - ukończenie pracy nad dramatem „Sen srebrny Salomei”; - rozpoczęcie pracy nad dramatem „Fantazy’ na przełomie 1843/1844 roku; - powstanie metafizycznego poematu „Genezis z ducha”; - wpływ wizji ognistej na poglądy i twórczość poety; - praca nad poematem „Król-Duch” od 1845 roku; - konflikt Słowackiego z Zygmuntem Krasińskim na tle ideologicznym; - podróż do Poznania w 1848 na wieść o wybuch powstania; - spotkanie z matką we Wrocławiu w 1848 roku i powrót do Paryża; - ostatnie liryki Juliusza Słowackiego; - śmierć poety i pogrzeb w Paryżu; - sprowadzenie prochów poety do Polski w 1927 roku