Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. W tej części Zapisków Ryszard Matuszewski opowiada o harcerstwie, które odegrało w jego życiu dużą rolę – zawdzięcza mu wiele istotnych kontaktów. Z tamtego czasu wspomina m.in. Antka Rosenthala i Igora Szewczenko. Jak mówi, harcerstwo uczyniło go włóczęgą, wędrownikiem, to dzięki niemu podczas swoich pierwszych wakacji zaliczył wszystkie szczyty tatrzańskie, to ono dało mu zasmakować wyjazdów zagranicznych. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.