Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. W ostatnim odcinku Ryszard Matuszewski rozpoczyna swoją opowieść od wspomnienia kampanii wrześniowej. Po powrocie do Warszawy dostał pracę w Wydziale Rozdziału i Kontroli – innymi słowy, wydawał kartki aprowizacyjne. Cała załoga Magistratu traktowała to zajęcie jako przykrywkę dla konspiracji – Matuszewski szybko również zaangażował się w te działania. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.