Wypowiedź historyk Jolanty Choińskiej-Miki na temat ślubowania obietnic rozszerzenia praw obywatelskich szlachcie i polepszenia bytu chłopstwu, przez króla Jana Kazimierza w 1656 roku. Poruszane wątki: udział chłopstwa polskiego w walkach ze Szwedami, zawiązanie przez wojsko i szlachtę konfederacji tyszowieckiej, powrót Jana Kazimierza do Polski, uroczystość złożenia ślubów przez króla.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Joanna Choińska-Mika - historyk. Lektorzy: Andrzej Krusiewicz, Wiesław Jaworski. Prowadzący Wojciech Dmochowski, przygotowanie programu: Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autor pierwowzoru Jan II Kazimierz Waza.