Wypowiedź historyka Janusza Osicy na temat układu działań społecznych mających na celu wspomaganie armii polskiej w 1939 roku. Poruszane wątki: zmiana sytuacji politycznej na świecie w latach 30. XX wieku, utworzenie w Polsce funduszu obrony morskiej, mobilizacja militarna kraju, historia Funduszu Obrony Narodowej (FON), prasa opisuje składki społeczne na wojsko i ofiarność społeczeństwa.

Audycja Polskiego Radia z 2001, przygotowana przez Wojciecha Dmochowskiego i Andrzeja Sowę.