Wypowiedź historyk Marii Czeppe na temat życia i twórczości Stanisława Konarskiego (1700-1773), dramatopisarza, poety, tłumacza, edytora, pedagoga, publicysty, reformatora szkolnictwa i założyciela Collegium Nobilium. Poruszane wątki: młodość i edukacja Konarskiego, wstąpienie Konarskiego do zakonu pijarów, reforma edukacji Stanisława Konarskiego, najważniejsze tezy reformy Sejmu w dziele „O skutecznym rad sposobie”, pozostałe dzieła Konarskiego.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Maria Czeppe - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Wiesław Jaworski, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Jerzy Michalski, Stanisław Konarski.