Audycja Polskiego Radia z 20.11.1997. Refleksje profesora Henryka Wisnera poświęcone dwóm najwybitniejszym polskim wodzom doby potopu szwedzkiego: Stefanowi Czarnieckiemu [1599-1665] i Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu [1616-1667]: 1. Stefan Czarniecki: - biogram hetmana; - dokonania wojenne; - udział w powstaniu Chmielnickiego; umiejętność dowodzenia; - bitwy rozegrane przez Czarnieckiego w czasach potopu szwedzkiego; - bitwy podczas wojna z Moskwą [1660]; - stosunek mu współczesnych do niego. 2. Jerzy Sebastian Lubomirski [4.10-6.58]: - biogram Lubomirskiego; podróże po Europie; - zdolności dowódcze a konfliktowy charakter; - walki w czasach potopu szwedzkiego; - konflikt z królem Janem Kazimierzem; - pozbawienie Lubomirskiego urzędów, majątku i czci przez króla jako przyczyna tzw. rokoszu Lubomirskiego. 3. Porównanie zasług obu dowódców.

Wykonawca, historyk - Henryk Wisner; współtwórca - Andrzej Sowa.