Audycja Polskiego Radia z 10.04.1979, poświęcona Kopalni Soli w Wieliczce. Wizyta w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce:
- historia kopalni, proces eksploatacji trwających od 700 lat,
- charakterystyka eksponatów znajdujących się w muzeum,
- metody zabezpieczania wyrobisk,
- Wieliczka w programie rewaloryzacji Krakowa,
- Wieliczka na liście pomników Komitetu Ochrony Zabytków i Przyrody UNESCO.

Autor audycji Krystyna Procner; uczestnicy: zastępca dyrektora Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce - Antoni Jodłowski, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce - Roman Kędra; historyk, kustosz Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce - Józef Piotrowicz.