Audycja Polskiego Radia z 1997 roku. Ojciec Alfons z zakonu karmelitów bosych mówi o znaczeniu św. Jana od Krzyża dla Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, który wielkiemu XVI-wiecznemu karmelicie poświęcił swoją pracę doktorską. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.