Audycja historyczna poświęcona świętemu Wojciechowi, biskupowi praskiemu, który przybył na ziemie polskie w 996 roku. Zawiera: 1. Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego [30.11-33.02]: - powody, dla których święty Wojciech wyjechał z Czech; - osobowość biskupa praskiego; - epizod Wojciecha w dziejach Polski; - znaczenie jego pobytu i męczeńskiej śmierci dla naszego kraju; - kanonizacja świętego Wojciecha i uzyskanie przez Bolesława Chrobrego niezależnej metropolii kościelnej w Gnieźnie 2. Fragmenty tekstów: - Dzieje Polski do roku 1194, Roman Grodecki [Dumała, na tle muzyki, 28.43-29.29] Z usposobienia asceta...nie wrócić; - Kronika polska, Gall Anonim, przekład Roman Grodecki [Dumała, 29.34-30.03] Święty męczennik, płonąc ogniem miłości...siedzibie metropolitalnej w Gnieźnie Audycja ilustrowana fragmentami utworów muzycznych i efektami dźwiękowymi. Sygnał cyklu [Andrzej Krusiewicz] na początku i końcu nagrania. Tytuł nagrany [Wojciech Dmochowski]. Brak danych o wykorzystanych utworach muzycznych, ich autorach i wykonawcach.

Uczestnik Grzegorz Myśliwski. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa.