Audycja historyczna Polskiego Radia z 10.02.1997. Poruszane tematy:
-Drugi etap uprzemysłowienia Polski na początku lat sześćdziesiątych,
-Obniżenie standardów budownictwa mieszkaniowego,
-Nacisk na przemysł wydobywczy i energetyczny,
-Zaniedbania w transporcie, łączności i rolnictwie,
-Inwestycje.
Audycja ilustrowana nagraniem wystąpienia pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki na IV Zjeździe PZPR w czerwcu 1964 roku. 

Autro audycji Piotr Jurkowski; lektor Andrzej Krusiewicz; realizator Łucja Kamińska; uczestnicy: pierwszy sekretarz KC PZPR - Władysław Gomułka [nagranie archiwalne]; historyk - Janusz Kaliński.