Fragmenty "Szkiców o Tatrach" Juliana Marchlewskiego.
Audycja z 21.03.1960 roku.