Audycja Polskiego Radia z 1997 roku. Anna Ptaszkowska, historyczka sztuki, opowiada o pierwszym spotkaniu z Kantorem w końcu lat 50. Wiesław Borowski, historyk sztuki, mówi o wpływie Kantora na środowisko artystyczne, o jego wielkiej lekcji nonkonformizmu w sztuce. Sam Kantor mówi o losie artysty i o jego potrzebie samotności, a także o znaczeniu tradycji tragedii greckiej i Biblii dla jego teatru. Fragmenty pism artysty czyta Wojciech Gąssowski. Audycja jest również ilustrowana muzyką i fragmentami spektakli Tadeusza Kantora. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.