Audycja Polskiego Radia z 1997 roku. Tadeusz Kantor mówi o spektaklu Nigdy tu już nie powrócę i jego genezie. W audycji pojawia się również rozmowa Lidii Nowickiej z profesorem ASP w Warszawie, malarzem i scenografem Józefem Szajną, na temat związków jego sztuki ze sztuką Tadeusza Kantora oraz jego akcji parateatralnych. Audycja jest również ilustrowana muzyką i fragmentami spektakli Kantora. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.