Audycja Polskiego Radia z 10.05.1955, o profesorze Tadeuszu Sygietyńskim - kompozytorze, dyrygencie, założycielu zespołu „Mazowsze” [nagrana na 9 dni przed śmiercią profesora]. Zawiera:
1. Wypowiedź poety Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego o zasługach Tadeusza Sygietyńskiego dla polskiej pieśni ludowej, wspomnienia o pobycie na wsi w 1927 r. i usłyszanych piosenkach estradowych, o przyjaźni z profesorem Sygietyńskim i jego zamiłowaniu wobec książek.
2. Wypowiedzi członków zespołu „Mazowsze” Ireny Wiśniewskiej [w przyszłości Santor] i oboisty Bohdana Łukaszewicza o osobowości profesora Sygietyńskiego, współpracy z nim, wprowadzaniu nowych utworów do repertuaru, przyjmowaniu nowych członków zespołu w tym właśnie Ireny Wiśniewskiej w 1949 roku.
3. Wypowiedź Kazimierza Korcellego, kierownika literackiego zespołu „Mazowsze”: wspomnienia o zawarciu przyjaźni z małżeństwem Sygietyńskimi, pracy przy założeniu zespołu „Mazowsze”.

Autor audycji - Zofia Jeżewska.