Audycja Polskiego Radia z 1994 roku. Jerzy Turowicz, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, opowiada o komentarzach do Pisma Świętego pisanych przez Żychiewicza. Podkreśla, że był on czasem krytykowany przez profesjonalnych biblistów jako amator – jak zostało to już wcześniej wspominane, z wykształcenia był historykiem sztuki. Jednak Turowicz zwraca przy tym uwagę na fakt, że głęboka wiara połączona z niezależnością sądów i przystępnym językiem pozwalała bibliście-amatorowi dotrzeć do większej liczby odbiorców niż autorzy tekstów naukowych mogliby sobie kiedykolwiek wymarzyć. W audycji wykorzystano fragmenty eseju O Marcinie z Tours i niepodległości czytane przez Macieja Rayzachera. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.