Audycja Polskiego Radia z 1994 roku. Ksiądz Michał Czajkowski zaznacza, że choć miał zastrzeżenia do pracy Tadeusza Żychiewicza jako biblisty (nota bene z wzajemnością), darzy wielkim szacunkiem pracę popularyzatorską, jaką autor Poczty ojca Malachiasza wykonał, by przybliżyć Polakom Pismo Święte. W audycji wykorzystano fragmenty z cyklu artykułów Poczta ojca Malachiasza, czytane przez Macieja Rayzachera. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.