Audycja Polskiego Radia z 2009 roku. Tomasz Niewodniczański zaczyna swoją opowieść od pierwszego dnia szkoły, czyli 1 września 1939 roku, oraz edukacji w Wilnie w czasie wojny. Mówi o napadzie Niemiec na Związek Radziecki, który został przez wileńską ludność przyjęty z ulgą, i o terrorze jaki nastąpił krótko potem. Jesienią 1943 roku, kiedy zbliżał się front, rodzina Niewodniczańskich przeniosła się do Kalwarii, 12 km od zdobywanego Wilna. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.