Audycja poświęcona najważniejszym miejscom w życiu Henryka Sienkiewicza, nowelisty, powieściopisarza i publicysty. Zawiera:
1. wprowadzenie:
- miejsce narodzin Henryka Sienkiewicza
- muzeum pisarza w Woli Okrzejskiej
- związki Sienkiewicza z Lublinem
- pobyty pisarza w Nałęczowie
- uroczystość w Lublinie z okazji sprowadzenia prochów Henryka Sienkiewicza do Polski w 1924 roku.
 Danuta Bieniaszkiewicz w trakcie audycji czyta fragment książki Tadeusza Kłaka „W krajobrazie Nałęczowa”,
 2. fragmenty nagrań archiwalnych:
- wypowiedź Zuzanny Sienkiewiczowej, synowej pisarza na temat stosunku Henryka Sienkiewicza do miejsca swoich narodzin - Woli Okrzejskiej
- rozmowa z Antonim Cybulskim, kustoszem Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej na temat pokrewieństwa pisarza Henryka Sienkiewicza z wybitnymi postaciami kultury polskiej, najważniejszych miejsc w życiu pisarza oraz ulubionych książek Sienkiewicza
- wypowiedź Zuzanny Sienkiewiczowej, synowej pisarza na temat stosunku pisarza do Nałęczowa
3. fragmenty tekstów:
- fragment powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza
 - ustęp artykułu prasowego z miesięcznika społeczno-literackiego„Kamena”, rok XXII, nr 5-6-7
- Jerzego Starnawskiego „Fragment dziejów recepcji Sienkiewicza w Lublinie”
- doktora Mieczysława Biernackiego o spotkaniu z Sienkiewiczem w Lublinie
- wiersz „Nad hetmańską trumną” Zygmunta Lubertowicza.
Audycja z 1984 roku ilustrowana fragmentami muzyki instrumentalnej.