1. Gawęda Henryka Ładosza na temat twórczości pisarza Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925):
- zmiana percepcji dzieła literackiego
- serial telewizyjny Jana Rybkowskiego na podstawie „Chłopów”
- tematyka chłopska w polskiej literaturze przełomu XIX i XX wieku
- problemy wsi i chłopów na ziemi polskiej
- pisanie „Chłopów” od 1904 roku
- język epopei
- otrzymanie nagrody Nobla w 1924 roku
- drugie dzieło „Ziemia obiecana”
2. Fragmenty „Chłopów” w interpretacji Henryka Ładosza.