Audycja Polskiego Radia z 06.07.191981. Profesor J. Balcerek omawia błędy polityki kredytowej Polski w latach 1974-75 i konsekwencje szaleńczej strategii przekształcenia kraju w dostawcę taniej energii, tanich surowców i taniej siły roboczej dla wysoko rozwiniętych państw kapitalistycznych. Wyjaśnia także dlaczego nie rozwijano myśli technicznej w kraju, zadowalając się sprowadzaniem zachodnich technologii. Uzmysławia skutki błędnych decyzji dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, rabunkowej gospodarki surowcami i zasobami ludzkimi. Omawia wreszcie korzyści płynące ze specjalizacji w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Autor audycji, prowadzenie Henryk Bratkowski;  uczestnik profesor w Szkole Głównej Planowania i Statystyki - Józef Balcerek.