Wypowiedź historyka Jarosława Czubatego na temat polskich poetów romantycznych oraz ich twórczości. Poruszane wątki: znaczenie twórczości wielkich polskich romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida, poglądy polityczne poetów i ich rola w życiu emigracji, wpływ twórczości romantyków polskich na kształtowanie się postaw narodu polskiego, cechy polski romantyzmu po klęsce Powstania Listopadowego, rola i cechy mesjanizmu, refleksja nad tradycją i przyszłością w twórczości romantyków.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Jarosław Czubaty - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autor pierwowzoru Juliusz Słowacki.