Wypowiedź historyka Jarosława Czubatego na temat Wielskiej Emigracji Polaków po klęsce Powstania Listopadowego. Poruszane wątki: emigracja po upadku Powstania Listopadowego, największe skupiska polskich emigrantów, różne reakcje państw europejskich na polskich przybyszów, sytuacja Polaków na obczyźnie, spory polityczne między emigrantami, powstanie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (1832), przyszły ustrój państwa polskiego, zwolennicy księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, czyli obóz konserwatywno-arystokratyczny, znaczenie Wielkiej Emigracji.

Audycja Polskiego Radia z 2001 roku. Uczestnik Jarosław Czubaty - historyk. Lektorzy: Krzysztof Dumała, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie programu Andrzej Sowa, Wojciech Dmochowski. Autorzy pierwowzoru: Marian Kukiel, Jerzy Wojciech Borejsza.