Audycja historyczna poświęcona polityce prowadzonej przez Bolesława Szczodrego [1042-1081/81]. Zawiera: 1. Wypowiedź historyka Grzegorza Myśliwskiego [17.59-20.28, 21.06-21.21]: - próba uniezależnienia się Bolesława od niemieckiego cesarza Henryka IV [1072], między innymi sojusz z papieżem Grzegorzem VII w walce o inwestyturę, czyli prawo mianowania biskupów; - reformy w organizacji kościoła w Polsce - koronacja władcy [1076]; wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej; - droga ku klęsce: wyprawa na Węgry i na Ruś [1077]; - sprawa biskupa Stanisława [1079]; - nagła śmierć zadana najpewniej skrytobójczo 2. Fragmenty tekstów: - Kronika polska, Gall Anonim, przekład Roman Grodecki [Jaworski, na tle muzyki, 16.08-16.18] Skoro więc Kazimierz pożegnał się...Królestwem Polskim - Kronika polska, Gall Anonim, przekład Roman Grodecki [Krusiewicz, na tle muzyki, 16.38-17.19] Prosił Bolesława Szczodrego...czego on zechciał - Kronika, Lambert z Hersfeldu, przekład brak danych [Jaworski, 17.28-17.44] Książę Polaków, który od wieku lat...godność i imię króla; - Kronika polska, Gall Anonim, przekład Roman Grodecki [Krusiewicz, na tle muzyki, 20.36-21.02] Pomazaniec na pomazańcu nie powinien...nie pochwalamy Audycja ilustrowana fragmentami utworów muzycznych i efektami dźwiękowymi. Sygnał cyklu [Andrzej Krusiewicz] na początku i końcu nagrania. Tytuł nagrany [Wojciech Dmochowski]. Brak danych o wykorzystanych utworach muzycznych, ich autorach i wykonawcach.

Uczestnik Grzegorz Myśliwski. Lektorzy: Wiesław Jaworski, Andrzej Krusiewicz, prowadzący Wojciech Dmochowski. Przygotowanie: Wojciech Dmochowski, Andrzej Sowa.