Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. W pierwszym odcinku audycji mamy okazję usłyszeć fragment referatu „Wspomnienia niebieskiego mundurka we współczesnej recepcji uczniów I LO im. Piotra Skargi w Pułtusku” dyrektorki Liceum, Lidii Ziemeckiej. Referat został napisany na konferencję naukową „Życie i twórczość Wiktora Gomulickiego”, zorganizowaną przez Wydział Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i LO im. Piotra Skargi w Pułtusku z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza. Nagranie zawiera również wypowiedzi uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku o powieści Gomulickiego Wspomnienia niebieskiego mundurka  i o szkole. Fragment Wspomnień niebieskiego mundurka czyta w audycji Wiesław Machowski. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.