Audycja Polskiego Radia z 1998 roku. Drugi odcinek audycji zaczyna się fragmentem słuchowiska według powieści Wspomnienia niebieskiego mundurka w reżyserii Pawła Łysaka (występują Adam Bauman, Jacek Braciak, Paweł Kleszcz i Wiesław Machowski). Ojciec pokazuje dzieciom swój szkolny mundurek.  „Gdyby ten kołnierz umiał mówić” – wzdycha ojciec – „to opowiedziałby wam swoje wspomnienia, które by was bardzo zaciekawiły”. Dalsza część audycji to fragment referatu historyka literatury Andrzeja Gronczewskiego „Przewodnik po obszarach młodości – rzecz o Wspomnieniach niebieskiego mundurka”, wygłoszonego na konferencji naukowej „Życie i twórczość Wiktora Gomulickiego”, zorganizowanej przez Wydział Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku z okazji 150. rocznicy urodzin pisarza. Gronczewski podkreśla między innymi, że to Wspomnieniom niebieskiego mundurka należy zawdzięczać swoiste odkrycie Pułtuska, za sprawą wydarzających się w jego przestrzeni – na kartach powieści – niepowtarzalnych scen, tak różnych od scen wielkomiejskich. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.